Back | Home | Old Friendly Noise Label site

10. Omslag: Anna-Karin Brus

Från och med FZN 04 kommer månadens omslagsmakare att presenteras med en kort intervju. Till det här numret har konstnären Anna-Karin Brus gjort omslaget. Anna-Karin är verksam i Uppsala och har nyligen haft finissage för separatutställningen Vanitas på Galleri Agardh & Tornvall i Stockholm.

Berätta om omslaget!

Tomas Bodén och jag håller på att göra ett objekt till en konst­utställning. Som material har vi tagit kasserade högtalare från elektronikskroten, demonterat dem och sparat membranen. När jag fick i uppdrag att göra det här omslaget, ville jag göra ett foto på ett slags lågteknologiskt collagevis, med bilder i bilden. Då gjorde sig högtalarelementen bra på bild, medan sladdarna fick kommunicera ord. Friendly Noise översatte jag till vänligt (på apparaten) och brus (med sladdarna). Man kan också se en fågel och ett bo med fågelungar som piper i mikrofonen.

Vanitas uppluckrar bilden av både djur & växter: djur inkorporeras i växter, vilket även leder till att växter i sin tur blir levande och kanske djurlika. En bild som samtidigt fördjupas av att djuren även kan vara döda – de är bara skelett. Har du själv någon speciell relation till en särskild växt- eller djurart?

Jag har ett stort intresse för naturen, som framför allt har närts av naturprogram på tv, och sedan följt upp med studier i biokemi och genetik. Jag är oerhört fascinerad av livets mångfald, så det är svårt att bara välja ut någon speciell art. När jag började göra mina collage/målningar i serien Vanitas, insåg jag att jag har en personlig relation till nästan alla blommor. Det kunde vara allt från att min farmor odlat dem, att en ört växte på en speciell plats en speciell tid eller till att jag läst om den i någon bok. Så har ju blommorna en symbolik som jag är ganska familjär med också.

När det gäller djuren, så tycker jag att deras naturliga beteende ger dem olika personlig­heter. Olika djur står för mig för olika saker. Det finns en allmän symbolik även för djuren, men jag använder nog mest mina egna associationer. Måste jag välja en art, så är det väl ändå katten, mest för att jag hade en katt i 19 år och den blev en mycket god familjemedlem.

Fröspridare

Vad jobbar du med nu?

Just nu arbetar jag med att göra mer konst till två separatutställningar i höst och med att spela in ny sång till Liminals.

Niklas Karlsson

Bild: Anna-Karin Brus