Back | Home | Old Friendly Noise Label site

01. Intro

Berättarramar, teman, avgräns­ningar, urval. Om någonting förenar innehållet i fjärde numret av Friendly Noise Magazine – från de 20 vykorten och porträtten som bildar strukturen i Jonathan Coes roman The Rain Before It Falls till Musik för astral miljö till NMFHU-filmen till Owen Palletts preten­tiösa temaalbum om en bonde till Death and Vanillas osvenska stäm­ning – så är det nog det.

Tanken med ramar, avgränsningar och urval bildar en skarp kontrast till andra halvan av 00-talets extrema fokus på distribution och relativa håg­löshet när det gällde allt annat. Den känns väldigt icke mp3-blogg, helt enkelt. Samman­fattningsvis vill vi säga att 10-talet har börjat som ett lovande musikdecennium.

Med hopp om god läsning,

Mattias Holmberg